Utvecklas med färger

Färgspråket, vill du förbättra er kommunikation och öka förståelsen för varandra?

För att vara framgångsrikt som företag räcker det inte med att ha yrkeskunniga chefer och medarbetare. Man måste dessutom kunna samarbeta, dvs ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Vi uppfattar saker olika. Genom att förstå hur vi själva och andra fungerar kan man lära sig kommunicera med varandra på rätt sätt.

U2B CONSULTING erbjuder effektiva och spännande utvecklingskoncept

U2B CONSULTING erbjuder utbildningar, kickoffer, seminarier och coachning. Vi har gedigen erfarenhet från ledarskapsträning, säljträning, coachning och rekrytering. Våra utvecklingsprogram är utvecklade runt analyser och är därför effektiva och mätbara. Flera program utgår från DISC-analysen, t ex "Kommunicera med färger", ”Sälja med färger” samt "Leda med färger".

Utvecklingsprogrammet inleds redan tre veckor innan workshopen/utbildningen då deltagarna får ett email med inloggningsuppgifter till analysformuläret. Totalt 28 frågor besvaras som vi sedan sammanställer till en personlig rapport med beteendestil för deltagaren.

I rapporten framgår deltagarens beteendestil översatt i fyra färger tillsammans med beskrivande text. Det är därför detta upplägg är så enkelt för deltagarna att ta till sig.

Rapporten som är personlig delas ut på vid utbildningsdagen i samband med en inspirerande workshop eller föreläsning i ämnet.

Det blir mycket enkelt för verksamheten, arbetsgruppen och medarbetaren att bygga vidare på i både stort och smått.  Det här är något konkret man tar med sig tillbaka till arbetsvardagen.

U2B CONSULTING erbjuder effektiva och spännande utvecklingskoncept

U2B CONSULTING erbjuder utbildningar, kickoffer, seminarier och coachning. Vi har gedigen erfarenhet från ledarskapsträning, säljträning, coachning och rekrytering. Våra utvecklingsprogram är utvecklade runt analyser och är därför effektiva och mätbara. Flera program utgår från DISC-analysen, t ex "Kommunicera med färger", ”Sälja med färger” samt "Leda med färger".

Utvecklingsprogrammet inleds redan tre veckor innan workshopen/utbildningen då deltagarna får ett email med inloggningsuppgifter till analysformuläret. Totalt 28 frågor besvaras som vi sedan sammanställer till en personlig rapport med beteendestil för deltagaren.

I rapporten framgår deltagarens beteendestil översatt i fyra färger tillsammans med beskrivande text. Det är därför detta upplägg är så enkelt för deltagarna att ta till sig.

Diagram DISC

Rapporten som är personlig delas ut på vid utbildningsdagen i samband med en inspirerande workshop eller föreläsning i ämnet.

Det blir mycket enkelt för verksamheten, arbetsgruppen och medarbetaren att bygga vidare på i både stort och smått.  Det här är något konkret man tar med sig tillbaka till arbetsvardagen.

Man håller föreläsning

Utvecklingsprogram

Penna, brev och papper på blå bakgrund.

Kommunikation med färger

lär deltagarna att kommunicera mer effektivt med varandra. Missförstånd undivks, konflikter minskar och man får det roligare tillsammans. Grunden i DISC-teorin, kommer från Dr William Moulton Marstons teorier. DISC är ett av de mest använda analysverktygen i världen och beskriver varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Färgena belyser våra starka och svaga sidor i mötet med andra.

Deltagarna får en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor och utvecklingssområden, genom att göra en personlig beteendestilsanalys (Pussel DISC). Färgspråket visar också tydligt hur man kan kommunicera effektivtivare med sina kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
Prova på DISC
Skaka hand

Sälja med färger

visar att säljarens framgång bygger på både kunskap om försäljning och om sitt eget och andras beteende. Vi visar hur säljare med dessa förmågor kan åstadkomma ännu bättre affärer. Säljare som hela tiden utvecklas, inspireras, få nya idéer och övar utvecklas i hög grad.

Vi utvecklar säljarens förmåga att effektivtare nå fram till kunder i säljsituationer. Vi lär ut saamtliga moment i säljprocessen med referens till 4-färg, genom DISC-modellen. Säljaren lär sig behärska och utveckla sin förmåga tillsammans med DISC-modellen och snabbt kunna anpassa sin säljstil till olika kunders profiler, köpstilar och beslutssituationer. Helt nya möjligheter att göra både fler och större affärer skapas.
Prova på DISC
Massor av händer ihop

Leda med färger

Förändring och utveckling sker inte på kommando uppifrån och ner och det kommer inte ske något efter ett några PowerPoint-presentationer. Det handlar om att skapa lust och motivation bland skiftande attityder så attnya idéer och nya sätt att arbeta lyfts fram. Vilka är drivkrafterna jag som ledare ska tillfredsställa? Vilka frågor engagerar mest? Vilka beteenden möter jag?

Vi hjälper dig som chef eller ledare att ta finna vad som är viktigt för dina medarbetare. Du lär mer om att främja medverkan och föra samman intressen.
Prova på DISC