Ledarutveckling

Vi hjälper er utveckla framtidens ledare. Oavsett om det gäller att stötta en ny VD, utveckla ledningen att arbeta mer effektivt eller att få ledare att inta rätt beteende så hjälper vi genom workshops, kurser och vägledning.

 

VD-Kompetensutveckling

Vägledning & Coaching

Individuellt utvecklingsprogram inkl kompetens och beteendeanalys med face-to-face coaching och träning över en period av ett år. Det ger mätbara beteende förändringar och affärsmässiga effekter på verksamheten.


Medarbetarskap, Ledarskap och Utvecklingssamtal

Skapa motiverade medarbetare

Utbildning med option på coaching och beteendeanalys. Tre heldagar över en period av ca två månader samt ev. individuella beteendeanalyser, utvecklingsmål och coachingssamtal. Färdighet och motivation att att leda samt konkret övning i att hantera konstruktiv utvecklingsdialog. Det ger motiverade medarbetare, trygga ledare och utvecklingssamtal som leder till utveckling av individ såväl som verksamhet.


Ledningsteamsutveckling

Fokusera på rätt saker

Workshops uppdelat över en eller flera dagar för ledningen i företag. Syfte att definiera och enas kring gemensamt uppdrag och former för arbetet i teamet. Det leder till ökad förmåga att arbeta med utvecklingsfrågor, skapa tillväxt och hantera förändring. Ett säkert sätt att frigöra ledningsgrupp som fastnat i det operativa träsket.


Utvärdera & Utveckla rätt beteenden – OBM

Förändring på riktigt

Kurs, workshop och vägledning för företagsledningar, HR och ledare. Vi utvärderar vilka konkreta beteenden som driver utveckling och förändring och hur man får andra (inkl sig själv) att utveckla dessa beteenden. Vi lär ut teknikerna att leda med konsekvens och hur man praktisk använder beteendeteorierna i modellen OBM. När man lär sig att utvärdera & utveckla rätt beteende blir förändringen möjlig på riktigt!


Assessment Centre

Hitta rätt i tid

Design, projektledning och genomförande av Assessment- och Development Centres. Målgrupp är ledare och medarbetare där potential för nya nyckelpositioner i verksamheten är behöver utvärderas. tex medarbetare som nominerats att i framtiden ta en ledarroll, en ledare som som skall bli ledare för ledare, eller någon som skall avancera till ledningsgruppen. Detta ger en tydlig bild av kompetensen innan man skall tillsätta och möjlighet att träna och utveckla innan man skall ta en ny befattning. På så vis får du rätt ledare på rätt plats i rätt tid. Istället för att efter ett år upptäcka att ledaren och avdelningen kört i diket, med mycket dyra kostnader för att få dem på vägen igen.


Kompetensbaserad intervjuteknik

Ställ de rätta frågorna

En alt. två dagars utbildning. Ger dig som i någon form hanterar en intervjusituation, tex i samband med rekrytering, befordran eller i ett utvecklingssamtal. Det ger färdighet att utvärdera kompetensen hos motparten genom att ställa rätt typ av frågor, rätt type av utvärderingskriterier och aktivt lyssnande. Vidare visar vi hur man ”säljer in” företaget och attraherar kandidater i samband med intervjusituatuionen.

 

Redo att ta nästa steg i processen och utveckla framtidens ledare. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.