Fem saker som landar feedback på rätt sätt

Man spegelbild i fönster
Feedback till dig själv
2019-12-20
Visa alla
Pratar och ger feedback

Få saker är så värdefullt som feedback. När den är på riktigt och väl formulerad. Se på feedback som en gåva du ger och som är i all välmening till den du ger den till. Gåvan blir på riktigt om du tänker igenom och formulerar dig väl:

  1. Jag-budskap, utgå från dig själv och undvik uttryck som ”man tycker, alla tycker” mm. Istället, ”Jag önskar att du….”
  2. Direkt till den det berör. Alltså inte i svepande ordalag till en hel grupp när det handlar om en eller ett fåtal personer
  3. Beteendet, och inte hur någon är. Det är vad den andra gör som är det du ger feedback på. Undvik alltså ”du är slarvig, långsam” mm. Istället, ”Jag vill att du lämnar in rapporten innan….”
  4. Ge feedbacken så snart som möjligt. Allra helst i direkt anslutning till agerandet.
  5. Är du själv förberedd? Tex om det är en svårare feedback av konstruktiv negativ karaktär. Förbered den noggrant och låt eventuella egna känslor klinga av först innan du ger feedbacken.

Nedan tre tips om hur du kan formulera positiv respektive konstruktiv-negativ feedback:

Positiv feedback
”jag gillar/tycker om/uppskattar…. ….när du ger mig arbetsuppgifter med deadlines längre än en vecka”

Konstruktiv-negativ feedback
”Jag önskar/föredrar/vill att du…. ….frågar om min åsikt innan du tar denna typ av fråga med projektledaren”
Observera vikten av att formulera det önskade beteende, snarare än att fastna i vad personen gör ”fel”.

Och här kommer en tredje, ”deluxe” variant – speciellt användbar vid konstruktiv negativ feedback. Den utgår från det så kallade Giraff språket men benämns ofta för det Fyrdelade jag-budskapet

FYRDELAT JAG-BUDSKAP

  1. Beteendet. Vad är det den andra gjorde eller gör som jag vill ge feedback på. Tex, ”när du…”
  2. Konsekvens. Vad leder ovanstående beteende till för skäliga konsekvenser. Tex, ”det får till följd…/leder till…”
  3. Känsla. Vad för känsla hos mig själv framkallar den andres beteende. Tex, ”Jag känner…/ jag blir….”
  4. Önskan om nytt beteende. Vad är det jag hellre skulle vilja se för beteende. Tex, ”Därför önskar jag att du istället…”

Förbered din feedback och formulera dig efter ovan fyra delar. Du kommer märka att feedbacken landar mycket bra och eventuellt försvar eller upprördhet försvinner helt eller minskar betydligt.

Är det användbart? Vid fler tillfällen än på jobbet?

Lycka till!